Disposable Impressions

EN ANDERLEDES MALEBOG

I 2003, kom en ny bog af forfatteren Egil Dennerline med tegninger af billedkunsteren Rama King Nash på gaden. Malebogen er usædvanlig i det, den samtidig er en digtsamling. I forfatteren og litteraturteoretikeren Anders Søgaards forord, sætter han fokus på bogens indhold: ”…nogle af indtrykkene legitimer bogens koncept og tilføjer ’indhold’ til dens ramme. Andre er politisk satire, poetisk rendevouz, og morsomme børnerim.” Søgaard pointerer at indtrykkene kommenter et post-industrisamfund ved paradoksalt at anvende dets virkemidler (gentagelsen), samtidig med at de modarbejder dem, ved at de bliver håndkoloreret af brugeren. Indtrykkene er både ”unikke og reproducerbare”. Egil og Ramas indtryk er blevet kaldt ”kraftige”, ”udfordrende” og ”stimulerende”. Som Lars Bukdahl skrev i Weekendavisen (2000), ”Grasserende ny generation, jo tak gerne”.

BAGGRUND

Den 22 juni, 2000 fandt den første uddeling af gratis Engangsindtryk sted i København. I løbet af dagen blev 6 forskellige kunstværker i et oplag på 2.000 originale, håndkolorerede tryk, uddelt til de uforberedte fodgængere. Reaktionerne strakte sig fra skepsis og ligegyldighed, til begejstring og glæde. Engangsindtrykkene påvirkede gadens kurs med billeder af tågelandskaber og blinde biografgængere.

Siden da, udviklede projektet sig til et 3 års projekt med yderligere 2 uddelinger i Sverige og Tyskland. I projektets andet år (2001) var Lund målet, med 7 nye indtryk gengivet som 1.500 håndkolorerede laserprint. Og med uddelingen i Kassel i 2002, blev atter 7 indtryk, med temaet ”de syv livsglæder”, kopieret og farvelagt i et oplag på 2.000. De tre uddelinger bringer tallet op på i alt 20 forskellige indtryk produceret i et oplag på 5.500 håndkolorerede værker, uddelt i tre lande.

PROJEKTET SOM BOG

Men hvordan fanger man stemningen omkring sådan et projekt i en bog? I uddelingsfasen, var projektet et kulturintryksbombardement. Vi uddelte de gratis kunstværker på gaderne til alle, der gik forbi for at tvinge nye indtryk frem i dem. På denne måde blev fodgængerne også en del af værket. Det var meningen at Engangsindtrykkene skulle betragtes som forbipasserende, episodisk eller parentetisk; ligesom plasticbestik eller udsigten fra et tog.

Projektets ånd gik videre i udgivelsen af ”Disposable Impressions Coloring Book” (2003) hvor læseren selv kunne deltage i tilblivelsen af værket. Der er tale om en malerbog, med sort-hvide gengivelser af alle 20 indtryk, som læseren bliver inviteret til selv at farvelægge. Som andre bøger i coloring book genren, kan siderne også rives ud af bogen, så læseren kan gøre med værkerne, som de har lyst. I bogens omslag, er projektets ånd også videreført. Derfor er bogen udgivet i en luksusudgave på 20 bøger, med håndkolorerede omslag, af Egil Dennerline og Rama King Nash. Bogen viser hele omfanget af dette performance-art projekt. Selve stemningen, det forbipasserende og indtrykkene, er målet med udgivelsen.

BOGEN ER UDSOLGT